Ostanio przeglądane

Już wkrótce !

Dofinansowanie dla MDK w Wągrowcu!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Miejski Dom Kultury informuje, że jako jedna z 200 instytucji kultury w Polsce zakwalifikował się do realizacji projektu w ramach Konwersji Cyfrowej Domów Kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku wągrowiecki dom kultury otrzymał 116 900,00 zł dofinansowania.

 

Projekt „Okno na kulturę – Kultura, sztuka i edukacja również dla niezwykłych” pozwoli wyposażyć instytucję w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny - co z kolei umożliwi wprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej. Podjęte zostaną również działania zmierzające do zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej do dużej sali kinowej, galerii oraz Kasy Kina MDK. Umożliwi to osobom używającym aparatów słuchowych lepszy odbiór dźwięków podczas uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych a tym samym pełne uczestnictwo w kulturze.

 

Również kadra Miejskiego Domu Kultury rozwinie swoje kwalifikacje dzięki uczestnictwu w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Nowe kompetencje pomogą dostosować sposób prowadzenia działalności kulturalnej i animacyjnej do nowych warunków zmieniającej się rzeczywistości w związku z epidemią COVID-19.

 

Realizacja powyższego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości podejmowanych przez instytucję kultury działań oraz zwiększenia grona odbiorców.

Projekt będzie realizowany od lipca 2021 do końca czerwca 2022 roku.

facebook