Ostanio przeglądane

Już wkrótce !

XVI KONKURS FILMOWy „5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2019

Wyróżniony XVI KONKURSU FILMOWEGO  „5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2019 Lech Szymanowski+Canva XVI KONKURSU FILMOWEGO „5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2019
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informujemy, że wstępne prace związane z przygotowaniem XVI WARSZTATÓW i KONKURSU FILMOWEGO "5 minut z życia codziennego" są już zakończone.

Dzisiaj możemy poinformować wszystkich zainteresowanych, że ogólnopolskie Warsztaty Filmowe i XVI Konkurs Filmowy "5 minut z życia codziennego"  odbędą się w KINIE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w Wągrowcu w dniach 5-6 lipca 2019 r. Organizatorami podobnie jak w latach poprzednich są Miejski Dom Kultury w Wągrowcu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Konkurs filmów nie dłuższych niż 5 minut rozpocznie się w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu 5 lipca 2019 o godz. 18.00.

Termin zgłaszania filmów konkursowych upływa 2 czerwca 2019 r.

Twórców zachęcamy do przygotowania filmów na nasz konkurs. W tym roku pula nagród finansowych wynosi 3 500 zł

Do udziału w obradach jury  zaprosiliśmy wybitnych twórców polskiego filmu; do tej pory chęć wzięcia udziału naszym wydarzeniu wyrazili m.in.:

  • Violetta Teresa Buhl - reżyser, producent, reżyser obsady wielu filmów takich jak "Przypadek", "Gry uliczne", "Podwójne życie Weroniki", "Trzy Kolory. Biały" oraz popularnych seriali m.in.:  "Zmiennicy", "M jak miłość", "Dziewczyny ze Lwowa"... więcej FilmPolski.pl-->
  • Natasza Ziółkowska-Kurczuk - profesor UMCS w Lublinie, twórca niezwykłych filmów dokumentalnych m.in.: "Twarze nieistniejącego miasta", "Śladami Singera", "Komeda, Komeda...", "Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Zapiski reżysera", więcej FilmPolski.pl-->
  • Krzysztof Wierzbicki - scenarzysta,reżyser filmowy, legenda polskiej filmografii, autor wielu wspaniałych filmów dokumentalnych, wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, autor filmów "Jonasz w brzuchu lewiatana, "Gadające głowy II", "Europa Normana Daviesa", "Kryptonim Amerykan", "Krzysztof Kieślowski: I'm so-so..." więcej FilmPolski.pl--->
  • Marcin Sauter - bydgoszczanin, reżyser filmów dokumentalnych, operator filmowy i fotografik. Absolwent Kursu Dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, twórca filmów "Żalanasz", "Na północ od Kalabrii, "Andrzej Wajda: róbmy zdjęcie!",  "Kino objazdowe", "Za płotem" więcej  FilmPolski.pl--->

Pełna i ostateczna lista jurorów i program imprezy ukaże się na stronie www.mdkwagrowiec.pl nie później niż 2 miesiące przed imprezą.Imprezami towarzyszącymi konkursowi oprócz projekcji filmowych, spotkań warsztatowych, będzie m.in. wystawa aktów wybitnego artysty fotografa Wacława Wantucha "Platinum" (platynotypie)

Wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych i regulaminowych prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN XVI KONKURSU FILMOWEGO


 

REGULAMIN XVI KONKURSU FILMOWEGO

„5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2019

1. CZAS, MIEJSCE, ORGANIZATORZY
Konkurs odbędzie się w dniu 5 lipca  2019 r. (piątek) w Wągrowcu, w KINIE MDK przy ul. Ko-ściuszki 55, w ramach WARSZTATÓW FILMOWYCH „5 MINUT  z  ŻYCIA CODZIENNEGO.
Organizatorami Konkursu i fundatorami nagród są Miejski Dom Kultury w Wągrowcu (MDK) oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBP i CAK).

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Filmy mogą być zgłaszane przez indywidualnych twórców, szkoły i instytucje. W konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez Organizatorów, Jurorów i osoby z nimi spokrew-nione.
Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej Or-ganizatora) i przesłanie filmu do 2 czerwca 2019 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Ko-ściuszki 55, 62-100 Wągrowiec z dopiskiem „5 MINUT-KONKURS” lub przesłanianie linku do pobrania filmu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub/i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeden autor może przysłać dowolną ilość filmów. Zgłoszenie filmów jest bezpłatne. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia filmu należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

3. TEMATYKA i FORMA FILMÓW
Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesno-ści. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art.
Do Konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy, parodie reklam, filmy propagandowe,  krajoznawcze, przyrodnicze itp.

4. WARUNKI TECHNICZNE
Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut, łącznie z napisami. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu.
Organizatorzy akceptują różne formy dostarczenia filmów.
a) Umieszczenie pliku/plików na serwerze i przesłanie e-mailem „adresu linku do ściągnię-cia z serwera”.

b) Przesłanie lub osobiste doręczenie filmów nagranych na karcie pamięci, nośniku USB (potocznie nazywanym „pendrive”) lub płytach CD lub DVD. Filmy powinny być nagrane w popularnych formatach umożliwiającym odtwarzanie z komputera albo odtwarzacza DVD/DivX/Bluray (DVD, mpeg, avi, mp4). Nośniki powinny być opisane (autor, tytuł, czas) i zapakowane w sztywne pudełka z opisem (dane personalne, adres i telefon twórcy, tytuł, czas trwania). Na jednym nośniku może być nagranych kilka filmów.

Filmy zawierające dialogi w innym języku niż polski muszą zawierać tłumaczenie (napi-sy polskie powinny być „wtopione” w film).

5. KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW
Między 7 a 15 czerwca 2019 r. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru filmów konkursowych. Zakwalifikowane do otwartego przeglądu konkursowego filmy, spełniające kryteria punktów 2, 3 i 4 zostaną zaprezentowane Jurorom i publiczności w piątek, 5 lipca 2019 r., w Kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.
Organizator powoła specjalistyczne Jury, które oceni zaprezentowane filmy i przyzna regulami-nowe nagrody i wyróżnienia.

6. NAGRODY
Jury przyzna Grand Prix/Pierwszą Nagrodę, Drugą i Trzecią (nagrody finansowe) oraz wyróż-nienia (nagrody finansowe i rzeczowe). Wartość nagród finansowych wynosi 3 500 zł.
Jury może przyznać Nagrody Specjalne Dyrektora MDK, dla autora filmu animowanego, najlep-szej kreacji autorskiej, za najlepsze zdjęcia itp.
Jury ma prawo podziału Pierwszej Nagrody  lub jej nie przyznania. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród odbędzie się w sobotę 6 lipca 2019 na zakończenie zajęć warsztatowych.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność autora filmu w czasie ceremonii rozdania nagród. Jednocześnie organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie wszyst-kim zakwalifikowanym do konkursu uczestnikom (i opiekunom nieletnich uczestników) w dniach 5/6/7 lipca 2019 pod warunkiem deklaracji udziału w zajęciach.
W przypadku filmów wykonanych przez wielu autorów, bezpłatne noclegi i wyżywienie gwarantujemy dla maksymalnie 3 osób (w tym opiekuna).
Ostateczny program warsztatów i skład Jury ogłoszony zostanie na stronie internetowej MDK w Wągrowcu i WBP i CAK w Poznaniu - najpóźniej do połowy maja 2019.
Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną prze-słane tylko nagrody honorowe.
W uzasadnionych przypadkach, autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na piśmie, powinna znaleźć się na karcie zgłoszenia, ew. w biurze organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym konkurs. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.
Od nagród finansowych potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do każdego filmu należy dołączyć osobną kartę zgłoszenia z oświadczeniem autora o zgodzie osób występujących w filmie na jego prezentację w mediach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu jego wadliwej  jakości technicznej, uniemożliwiającej projekcję.
3. W celach promocji festiwalu organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich zgłoszonych filmów w mediach i własnym kinie.
4. Nośniki z filmami nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
5. Prace nagrodzone przekazane zostaną do archiwum MDK w Wągrowcu.
6. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin konkursu /druk pdf/------>

KARTA ZGŁOSZENIA /druk pdf/ ---->

Ostatnio zmienianyśroda, 13 luty 2019 13:50

Newsletter