Ostanio przeglądane

AKADEMIA SZTUK WSZELAKICH

sierpień 21, 2018 0

PIKNIK Z HISTORIĄ

sierpień 25, 2018 0

Już wkrótce !

 1. RECITAL TOMASZA STOCKINGERA…

  wrzesień 28, 2018

 2. WYSTAWA: DOROTA JEŚMONTOWICZ…

  wrzesień 15, 2018

 3. PIKNIK Z HISTORIĄ

  sierpień 25, 2018

 4. AKADEMIA SZTUK WSZELAKICH

  sierpień 21, 2018

XV Konkurs Filmowy 2018 ROZSTRZYGNIĘTY!

 • Napisane przez Lech Szymanowski
 • Media
Wyróżniony XV Konkurs Filmowy 2018 ROZSTRZYGNIĘTY!
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Wągrowiec, 6 lipca 2018 r.

Protokół Jury

XV Konkursu Filmowego „5 Minut z życia codziennego”


Jury w składzie:
Grażyna Banaszkiewicz (dziennikarka, reżyser filmowy), Violetta Buhl (reżyser obsady, Członek Polskiej Akademii Filmowej), Mikołaj Jazdon (filmoznawca, profesor UAM), Marzena Trybała (aktorka filmowa i teatralna),

po obejrzeniu 27 filmów 36 autorów postanowiło przyznać nagrody ufundowane przez: Miejski Dom Kultury w Wągrowcu.

 • Grand Prix wartości 1000 zł oraz Statuetka „Piramida Rotmistrza Łakińskiego” ufundowana przez Burmistrza Miasta Wągrowca otrzymuje Jarosław Piskozub za film „Miedzy brzegami”
 • II nagrodę o wartości 500 zł otrzymuje Nadia Szymańska za film „Nielot”
 • III nagrodę o wartości 300 zł otrzymuje Joanna Polak za filmy: „Narzuta Dziadków Sojatowskich” i „Krzyż Babci Zofii”
 • Wyróżnienie MDK 200 zł otrzymuje Zespół „Akcja Animacja” za film „Life”
 • Wyróżnienie MDK 200 zł otrzymuje Wawrzyniec Turowski za filmy: „Sposób na młodość”,

„Pan Jan Golus”, „Ciąg dalszy nastąpi”, „ Pan Stasiu”

 • Wyróżnienie MDK 200 zł otrzymują Maćko Sławuski, Mila Stanek, Ewa Stanek za film „Nastroje”
 • Wyróżnienie WBPiCAK (rzeczowe) otrzymuje Szymon Piegza i Jakub Stoszek „Mów mi Rico”
 • Wyróżnienie Honorowe otrzymuje Przemysław Tyler za film „Imię”
 • Wyróżnienie Honorowe otrzymuje Łukasz Ledna za film „ESC”
 • Nagrodę publiczności oraz Statuetkę „Piramida Rotmistrza Łakińskiego” otrzymuje Karolina Pyszko za film „Pasażerka”

Jury pragnie podkreślić wysoki poziom tegorocznego festiwalu.

                              W tym miejscu Podpisy Jury:


Grażyna Banaszkiewicz ..................................................

Violetta Buhl ………………………….……………….

Mikołaj Jazdon ................................................................

Marzena Trybała ………………….………………………

Protokołował Władysław Nielipiński

 

WARSZTATY FILMOWE „5 MINUT Z ŻYCIA CODZIENNEGO”.

WOKÓŁ „PRZYPADKU” KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO.

WĄGROWIEC, 6-7 LIPCA 2018 R.

Zapraszamy do udziału w XV Konkursie Filmowym „5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2018 r. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się twórczością filmową, nie wytłaczając studentów i absolwentów szkół artystycznych. Filmy nie dłuższe niż 5 minut o dowolnej formie i treści (z wyjątkami wymienionymi w Regulaminie Konkursu) dostarczyć należy do 2 czerwca 2018 r. Do uczestnictwa w obradach Jury zaproszeni zostali: Mikołaj Jazdon (reżyser filmów dokumentalnych, filmoznawca, prof. UAM), Grażyna Banaszkiewicz (dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych), Jacek Petrycki (operator, reżyser, autor zdjęć do filmów K. Kieślowskiego, Członek Polskiej Akademii Filmowej) i Krzysztof Wierzbicki (reżyser filmowy, współpracownik K. Kieślowskiego)Konkurs odbywać się będzie w ramach WARSZTATÓW FILMOWYCH 5 MINUT Z ŻYCIA CODZIENNEGO”. WOKÓŁ „PRZYPADKU” KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO. WĄGROWIEC, 6-7 LIPCA 2018 R. W WARSZTATACH wezmą udział jurorzy konkursu oraz aktorzy i współpracownicy Krzysztofa Kieślowskiego biorący udział przy produkcji „PRZYPADKU”.

Imprezami towarzyszącymi będą m.in.:

 • Wystawa zdjęć Krzysztofa Kieślowskiego „Z miasta Łodzi”
 • Projekcje filmów: „Przypadek” (1981, reż. K. Kieślowski), „Różne przypadki - o filmie K. Kieślowskiego” (2000, reż. K. Wierzbicki) , „Ostatnie spotkanie z Krzysztofem Kieślowskim” (1996, reż. M. Jazdon).
 • Projekcje filmów krótkometrażowych nagrodzonych na festiwalach 2017-2018
 • Koncert muzyki filmowej

 


 


REGULAMIN XV KONKURSU FILMOWEGO
„5 minut z życia codziennego”. Wągrowiec 2018


1. CZAS, MIEJSCE, ORGANIZATORZY
Konkurs odbędzie się w dniu 6 lipca  2018 r. w Wągrowcu, w KINIE MDK przy ul. Kościuszki 55, w ramach WARSZTATÓW FILMOWYCH „5 MINUT  z  ŻYCIA CODZIENNEGO”. WOKÓŁ „PRZYPADKU” KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO. Organizatorami Konkursu są Miejski Dom Kultury w Wągrowcu (MDK) oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBP i CAK).
 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Filmy mogą być zgłaszane przez indywidualnych twórców, szkoły i instytucje. W konkursie nie mogą brać udziału filmy zrealizowane przez Organizatorów, Jurorów i osoby z nimi spokrewnione.
Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej Or-ganizatora) i przesłanie filmu do 2 czerwca 2018 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Ko-ściuszki 55, 62-100 Wągrowiec.  Z dopiskiem „5 MINUT-KONKURS”.
Jeden autor może przysłać dowolną ilość filmów. Zgłoszenie filmów jest bezpłatne. W przypadku osób niepełnoletnich do karty zgłoszenia filmu należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

3. TEMATYKA i FORMA FILMÓW
Tematy filmów dotyczyć mają ogólnie pojętego życia codziennego: rodziny, pracy, czasu wolnego, świąt i ceremonii, wypoczynku, zabaw i rozrywek itp. Organizatorom zależy szczególnie na filmach będących dokumentalnym zapisem rzeczywistych wydarzeń i problemów współczesno-ści. Do konkursu dopuszczane będą filmy dokumentalne, fabularne, animowane oraz video-art.
Do Konkursu nie będą dopuszczone teledyski, reklamy czy parodie reklam, filmy krajoznawcze, przyrodnicze itp.

4. WARUNKI TECHNICZNE
Czas trwania filmu: maksymalnie 5 minut, łącznie z napisami. Film musi zawierać napisy początkowe i końcowe, w tym tytuł filmu.
Organizatorzy akceptują różne formy dostarczenia filmów.
a)    Przesłanie lub osobiste doręczenie płyty CD lub DVD z filmami nagranymi w popularnych formatach umożliwiającym odtwarzanie z odtwarzacza DVD/DivX/Bluray (DVD, mpeg, avi, mp4). Wszystkie pliki konwertowane będą do formatu DVD prosimy więc nie przesadzać z rozdzielczością.
Płyty powinny być opisane (autor, tytuł, czas) i zapakowane w sztywne pudełka z opisem (dane personalne, adres i telefon twórcy, tytuł, czas trwania). Na jednej płycie może być na-granych kilka filmów.
b)    Umieszczenie plików na serwerze i przesłanie „adresu linku do ściągnięcia z serwera”, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów operacji z Organizatorem.
Filmy zawierające dialogi w innym języku niż polski muszą zawierać tłumaczenie (napisy polskie powinny być „wtopione” w film).

5. KWALIFIKACJA I OCENA FILMÓW
Między 7 a 15 czerwca 2018 r. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru filmów konkursowych. Zakwalifikowane do otwartego przeglądu konkursowego filmy, spełniające kryteria punktów 2, 3 i 4 zostaną zaprezentowane Jurorom i publiczności w piątek, 6 lipca 2018 r., w Kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Uczestnicy pokazu będą mieli możliwość, w formie głosowania, wybrać najlepszy film, który otrzyma Nagrodę Publiczności.
Organizator powoła specjalistyczne Jury, które oceni zaprezentowane filmy i przyzna regulaminowe nagrody i wyróżnienia.

6. NAGRODY
Głównymi nagrodami będą 2 piramidy „rotmistrza Łakińskiego”.
Oprócz Nagrody Publiczności Jury przyzna Nagrodę Główną oraz wyróżnienia (nagrody finansowe i rzeczowe). Wartość nagród finansowych wynosi 3 500 zł. Jury może przyznać Nagrody Specjalne Dyrektora MDK, dla autora filmu animowanego, najlepszej kreacji autorskiej, za najlepsze zdjęcia itp. Jury ma prawo podziału Nagrody Głównej lub jej nie przyznania. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 8 lipca 2018, na zakończenie zajęć warsztatowych.
Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność autora filmu w czasie ceremonii rozdania nagród. Jednocześnie organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie wszyst-kim zakwalifikowanym do konkursu uczestnikom konkursu (i opiekunom nieletnich uczestników) w dniach 6/8/9 lipca 2018 pod warunkiem deklaracji udziału w zajęciach.
W przypadku filmów wykonanych przez wielu autorów, bezpłatne noclegi i wyżywienie gwarantujemy dla maksymalnie 3 osób (w tym opiekuna).
Program warsztatów i skład Jury ogłoszony zostanie na stronie internetowej MDK w Wągrowcu i WBP i CAK w Poznaniu
Autorom filmów nagrodzonych, nieobecnym na ceremonii rozdania nagród zostaną prze-słane tylko nagrody honorowe.
W uzasadnionych przypadkach, autor może wydelegować osobę reprezentującą go. Informacja na piśmie, powinna znaleźć się na karcie zgłoszenia, ew. w biurze organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym konkurs. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.
Od nagród finansowych potrącone zostaną podatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do każdego filmu należy dołączyć osobną kartę zgłoszenia z oświadczeniem autora o zgodzie osób występujących w filmie na jego prezentację w mediach.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z konkursu z powodu jego wadliwej  jakości technicznej, uniemożliwiającej projekcję.
3. W celach promocji festiwalu organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich zgłoszonych filmów w mediach i własnym kinie.
4. Nośniki z filmami nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
5. Prace nagrodzone przekazane zostaną do archiwum MDK w Wągrowcu.
6. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

Koordynator XV Konkursu i Warsztatów Filmowych: Lech Szymanowski.

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.facebook.com/lech.fotografia.mdk

Media

Newsletter